Wat houdt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in? Waaraan moet je als zorgverlener minimaal voldoen? Zijn er mogelijkheden om e-health toe te passen in jouw organisatie? Mura Zorgadvies organiseert op maandag 23 april 2018 een kennissessie voor zorgverleners, managers, beleidsmakers en kwaliteitsmedewerkers met twee experts op het gebied van ICT & informatiemanagement en e-health. In deze kennissessie krijg je in korte tijd op een leuke, interactieve manier een (nog) beter beeld van de AVG en e-health. Hiermee kun je direct aan de slag in je organisatie.

E-health: een introductie
Martine Rooth (e-health specialist) geeft je een fris en objectief overzicht van innovaties op het gebied van e-health en digitalisering voor jouw organisatie. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat is e-health eigenlijk? Wil de patiënt het wel? En hoe gaat het met de bekostiging? Hoe begin je met de inzet van e-health?

E-health in de regio
Wat speelt er in de regio op het gebied van e-health? We gaan met elkaar in gesprek over welke vormen van e-health al worden gebruikt, delen ervaringen en verkennen met elkaar welke kansen we in de regio zien.

AVG in de praktijk
De nieuwe privacywetgeving (AVG) heeft invloed op de (digitale) gegevens van de patiënt. Als zorgprofessional ga je zorgvuldig om met deze gegevens. Waaraan moet je als zorgverlener minimaal voldoen? Welke beveiligingsrisico’s zijn er in de dagelijkse (zorg)praktijk? En wat betekent de AVG voor het gebruik van e-health? Alex Beckers (expert ICT en informatiemanagement) laat zien hoe  je praktisch om kunt gaan met de privacy van jouw cliënt/patiënt.

Je bent van harte welkom vanaf 17.30 uur. Tussen 17.30 en 18.00 uur is voor een broodbuffet gezorgd. De kennissessie start om 18.00 uur.

Om de sessie goed af te stemmen op je wensen bevat het aanmeldformulier een aantal open vragen.